Reparation

Store og mindre reparationer

Med stor faglig kompetence samt respekt for byggeskik og traditioner udfører vi bygningsrenoveringer, så som renovering af tage, vinduesudskiftninger, ombygninger osv., på erhvervs- og institutionsbyggeri, etageejendomme og private boliger.